หน้าแรก  l  ประวัติ l  อาณาเขต l ผู้บังคับบัญชา l ติดต่อเรา       
 
  
 
 
สืบค้นข้อมูล
  ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
  ค้นหารหัสไปรษณีย์
  ตารางเวลาเดินรถ บขส.
  ตรวจสอบเวลาเดินรถไฟ
  ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
  ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
  ตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาล
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  สำนักงานประกันสังคม

ยศและตำแหน่งของข้าราชการตำรวจภาษาอังกฤษ       

 

 

ชื่อยศ ภาษาไทย

คำย่อภาษาไทย

ชื่อยศภาษาอังกฤษ

คำย่อภาษาอังกฤษ

พลตำรวจเอก

พล.ต.อ.

Police General

Pol.Gen.

พลตำรวจโท

พล.ต.ท.

Police Lieutenant General

Pol.Lt.Gen.

พลตำรวจตรี

พล.ต.ต.

Police Major General

Pol.Maj.Gen.

พลตำรวจจัตวา

พล.จ.ต.

Police Brigadier General

Pol.Bri.Gen.

พันตำรวจเอก

พ.ต.อ.

Police Colonel

Pol.Col.

พันตำรวจโท

พ.ต.ท.

Police Lieutenant Colonel

Pol.Lt.Col.

พันตำรวจตรี

พ.ต.ต.

Police Major

Pol.Maj.

ร้อยตำรวจเอก

ร.ต.อ.

Police Captain

Pol.Capt.

ร้อยตำรวจโท

ร.ต.ท.

Police Lieutenant

Pol.Lt.

ร้อยตำรวจตรี

ร.ต.ต.

Police Sub-Lieutenant

Pol.Sub.Lt.

ดาบตำรวจ

ด.ต.

Police Senior Sergeant Major

Pol.Sen.Sgt.Maj.

จ่าสิบตำรวจ

จ.ส.ต.

Police Sergeant Major

Pol.Sgt.Maj.

สิบตำรวจเอก

ส.ต.อ.

Police Sergeant

Pol.Sgt.

สิบตำรวจโท

ส.ต.ท.

Police Corporal

Pol.Cpl.

สิบตำรวจตรี

ส.ต.ต.

Police Lance Corporal

Pol.L/C.

พลตำรวจ

พลฯ

Police Constable

Pol.Const.

 

 
 

ลูกแถว

Serviceman

ผู้บังคับหมู่

Squad Leader

รองสารวัตร

Sub-Inspector

สารวัตร

Inspector

สารวัตรแผนก

Inspector (ถ้ามีสารวัตรงานอยู่ใต้บังคับบัญชาใช้คำว่า Chief Inspector)

สารวัตรงาน

Inspector

สารวัตรอำนวยการ

Staff Inspector

สารวัตรสืบสวนสอบสวน

Investigation Inspector

สารวัตรปกครองป้องกัน

Administration and Crime Control Inspector

สารวัตรจราจร

Traffic Inspector

สารวัตรใหญ่

Chief Inspector

รองผู้กำกับการ

Deputy Superintendent

ผู้กำกับการ

Superintendent

รองผู้บังคับการ

Deputy commander

ผู้บังคับการ

Commander

ผู้ช่วยผู้บัญชาการ

Assistant commissioner

รองผู้บัญชาการ

Deputy Commissioner

ผู้บัญชาการ

Commissioner

ผู้ช่วยผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ

Assistant Commissioner-General

รองผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ

Deputy Commissioner-General

ผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ

Commissioner-General, Royal Thai Police

         
         
         
 

   
 
 
บุคคลตามหมายจับ
สภ.วังกะพี้
 
 
 
 

พบเห็นโปรดแจ้ง 055-494373

 

   
hitwebcounter track websites

สถานีตำรวจภูธรวังกะพี้
132 ม.3 ถ.อุตรดิตถ์ - พิชัย ต.วังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53170

โทรศัพท์ : 055-494373 โทรสาร : 055-494308