แจ้งเบาะแส / ร้องเรียน

ชื่อ / แหล่งอ้างอิง*
E-mail*
เบอร์โทรศัพท์*
หัวข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแส*
รายละเอียด*
บัตรสนเท่ห์ที่จะสืบสวนได้ กฎหมายกำหนดไว้เพียงกว้างๆ
ว่าจะต้องระบุข้อเท็จจริงและหรือพยานหลักฐานอื่น ๆ
ที่ชี้แนะแนวทางเพียงพอที่จะสืบสวนได้

ติดต่อเรา

 132 หมู่ 3 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53170  
 055-494308  |   FAX: 055-494308
 สถานีตำรวจภูธรวังกะพี้