หน้าแรก  l  ประวัติ l  อาณาเขต l ผู้บังคับบัญชา l ติดต่อเรา       
 
  
 
 
สืบค้นข้อมูล
  ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
  ค้นหารหัสไปรษณีย์
  ตารางเวลาเดินรถ บขส.
  ตรวจสอบเวลาเดินรถไฟ
  ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
  ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
  ตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาล
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  สำนักงานประกันสังคม
 

ประวัติความเป็นมาของ สถานีตำรวจภูธรวังกะพี้

            เมื่อประมาณปี พ.ศ.2506 กรมตำรวจได้ก่อสร้างที่พักสายตรวจตำรวจภูธรตำบลวังกะพี้ขึ้นที่
หมู่ที่ 6  ตำบลวังกะพี้  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  เนื่องจากเห็นว่าในขณะนั้นเขตตำบลวังกะพี้
ซึ่งอยู่ห่างจาก อำเภอ เมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ประมาณ 10 กม. มีเส้นทางรถไฟวิ่งผ่าน ประชาชนใน
พื้นที่มีการปลูกพืชเกษตรกรรมได้ผลดี มีการค้าขายพืชไร่เป็นจำนวนมาก เป็นเหตุให้มีประชาชน
จากต่างถิ่น เข้ามาค้าขายและรับจ้างจำนวนมาก  มีร้านจำหน่ายทองรูปพรรณ 2 ร้าน(ปัจจุบันเลิก
กิจการแล้ว) สถิติคดีอาญาเกิดสูงขึ้น โดยเฉพาะคดีประทุษร้ายเกี่ยวกับทรัพยสิน์และคดีอุกฉกรรจ์
ซึ่งขณะนั้นมีหัวหน้าเป็นตำรวจชั้นประทวน รับผิดชอบในการป้องกันปราบปราม มีพื้นที่รับผิดชอบ
จำนวน 2 ตำบล คือ ตำบลวังกะพี้ และ ตำบลหาดกรวด  แต่ไม่มีอำนาจสอบสวน ต่อมาได้มีประกาศ
ของกระทรวงมหาดไทย ให้ตั้งเป็นสถานีตำรวจภูธรตำบลวังกะพี้ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2512 แต่
ก็ยังไม่มีอำนาจทำการสอบสวน ต่อมากรมตำรวจได้ยกฐานะของสถานีตำรวจภูธรตำบลวังกะพี้ให้มี
อำนาจในการสอบสวน เพื่อให้ตำรวจมีประสิทธิภาพในการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมได้
โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่สอบสวน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2530  เป็นต้นมา

 

 

 
   
 
         
 
 
 
 
บุคคลตามหมายจับ
สภ.วังกะพี้
 
 
 
 

พบเห็นโปรดแจ้ง 055-494373

 

   
hitwebcounter track websites

สถานีตำรวจภูธรวังกะพี้
132 ม.3 ถ.อุตรดิตถ์ - พิชัย ต.วังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53170

โทรศัพท์ : 055-494373 โทรสาร : 055-494308